top of page
zwarte achtergrond

Nieuws

Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk neemt actief deel aan het gemeentelijke project “Opgroeien in een kansrijke omgeving” (OKO). Dit IJslandse Preventiemodel gaat uit van het investeren in omgevings- factoren en het betrekken van de leefomgeving om het drugsgebruik in de gemeente Nijkerk te ontmoedigen. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) helpt de gemeenten om op basis van cijfers over de lokale jeugd te werken aan gezonde en gelukkige jongeren en te voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken. De aanpak wordt door de gemeente uitgevoerd, samen met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. Doordat de scholen hier actief aan mee doen via de GGD kunnen we deze data goed gebruiken om een gericht aanbod te maken voor deze doelgroep.

Op 3 september 2024 zullen de actiepunten uit de op 30 mei 2024 door de gemeente Nijkerk georganiseerde inspiratie- en startbijeenkomst worden besproken.

 

 

BlitsXtra en Chill-Crowd

Elke donderdag organiseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk, in samenwerking met de ouders, in Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk, de activiteiten BlitsXtra en Chill-Crowd voor de jeugd en jongeren met een lichte vorm van autisme en/of AD(H)D in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. Het gaat hierbij om activiteiten voor jongeren die moeite hebben om in een grote(re) groep te functioneren.

De activiteiten vinden plaats op donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur en worden afgestemd op de wensen van deze doelgroep. Deze activiteiten zijn al vanaf de start in 2013 een groot succes en het is zeker de moeite waard om een keer kennis te maken of om te kijken of deze activiteit iets voor uw kind is. Mocht je over de BlitsXtra of Chill-Crowd activiteiten nog vragen hebben neem dan contact op met Robert den Hartog, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl.

Informatie over de Oppascursus

Veel jongeren passen op kleine kinderen als bijbaantje. Het is iets waar ze vaak zomaar in rollen, maar er komt nog best veel bij kijken. Daarom biedt het jeugd- en jongerenwerk een cursus “Oppassen” aan met maximaal 10 deelnemers per cursus. Na het volgen van alle bijeenkomsten en bij actieve deelname, ontvangt de deelnemer een oppasdiploma. Hiermee kunnen jongeren aan ouders laten zien dat ze de oppascursus hebben gevolgd en wat zij hebben geleerd. De lopende oppascursus wordt deze maand afgerond. Gelet op het grote aantal aanmeldingen in Nijkerk zijn we inmiddels gestart met een cursus in Chill-Out. Het is de bedoeling om in het najaar 2024 een nieuwe oppascursus in Blits te organiseren. In Nijkerk wordt de oppascursus op woensdagavond in Chill-Out gegeven door onze beroepskracht/ jongerenwerker Nienke Beskers.

Vertrouwenscontactpersoon.

Het kan voor een medewerker, vrijwilliger, stagiaire en/of een jongere lastig zijn om een direct betrokkene aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Daarom heeft het bestuur van de stichting met ingang van 1 januari 2023 een vertrouwenscontactpersoon benoemd, die rechtstreeks kan worden ingeschakeld. Uiteraard wordt alles wat je met hem bespreekt vertrouwelijk behandeld. Samen bekijk je het probleem en bepaal je de mogelijke vervolgstappen die genomen kunnen worden. Zo biedt hij, naast een luisterend oor, ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Zijn naam en contactgegevens zijn te vinden op onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl.

De Praatpaal

Kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten of te maken hebben met pesten, scheiding, ziekte of het overlijden van dierbaren weten vaak niet bij wie ze met hun verhaal of problemen terecht kunnen. De Praatpaal biedt aan kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar een luisterend oor en begeleidt diegenen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen en hun ouders kunnen bellen of een mail sturen naar de Praatpaal. Vrijwilligers van de Praatpaal bekijken dan samen met het kind en de ouders hoe ze het beste kunnen helpen. Er is een eigen ruimte waar het kind kan komen praten en/of spelen en hij/zij wordt gekoppeld aan een vaste begeleider en ook ouders krijgen een vast aanspreekpunt. Meer informatie is te vinden op www.praatpaalnijkerk.nl of via de IB-er van de school. Er kan contact opgenomen worden via info@praatpaalnijkerk.nl of 06-51993834

Basketbal spel
bottom of page