top of page
zwarte achtergrond

Nieuws

Vacature: Ambulante jongerenwerker

 

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is opgericht in 1992 en exploiteert sinds 1993 het jeugd- en jongerencentrum Blits in Hoevelaken en vanaf 2008 ook het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk. De doelstelling van de stichting is om invulling te geven aan het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk, door de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar gelegenheid en activiteiten te bieden om zich verder te ontwikkelen.

 

Op dit moment zoeken wij een ambulante jongerenwerker (m/v.) voor 28 uur per week. Affiniteit met sport en bewegen is een pré. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, ingaande 1 september 2024.

 

Het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk kenmerkt zich door een integrale aanpak. Wij richten ons op de jeugd en jongeren in de kernen Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Uitgangspunt is dat activiteiten tot stand komen met en door de jongeren. Dit moet resulteren in betrokkenheid van jongeren bij de leefbaarheid van de wijk. De ambulante jongerenwerker werkt zowel vanuit de jongerencentra als ambulant in de wijk. Van de nieuwe jongerenwerker wordt verwacht dat hij/zij hier een bijdrage aan kan leveren.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het invulling geven aan het ambulante jeugd- en jongerenwerk op straat

• Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in samenwerking met de jeugd en de jongeren; • Het leggen en onderhouden van contacten met de doelgroep en de netwerkpartners;

• Het signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities bij de doelgroep;

• Het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers en stagiaires;

• Het meedraaien in en om de jongerencentra en het begeleiden van sport en spelactiviteiten;

• Het actief deelnemen aan het team van beroepskrachten;

 

Het profiel:

• Je weet met jongeren om te gaan en bent bekend met diverse culturen en achtergronden;

• Je bent daadkrachtig en resultaatgericht en hebt ervaring met het ambulante jongerenwerk;

• Je bent zelfstandig en in staat om project- en planmatig te werken;

• Je hebt MBO 4 werk- en denkniveau, richting sociaal cultureel werk of een vergelijkbare     
   opleiding. Specialisatie sport en bewegen of RSLA-diploma is wenselijk.

• Je bent een teamplayer en werkt samen met andere maatschappelijke organisaties;

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen; • Je staat open voor het verrichten van extra en/of onregelmatige werktijden; • Je overlegt met
   en rapporteert aan de coördinator;

• Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G) overleggen.

Wij bieden:
Inschaling en arbeidsvoorwaarden is conform CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Geïnteresseerd?

Stuur vòòr 24 juni 2024 uw sollicitatie met CV naar Renger Walet, voorzitter van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk gemeente Nijkerk, Watergoorweg 42a, 3861 MA Nijkerk of e-mail renger.walet@chello.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Robert den Hartog, coördinator, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl. Informatie is te vinden op www.jongerenwerknijkerk.nl.

________________________________________________________________________________

Functieomschrijving ambulante jongerenwerker

Als ambulante jongerenwerker heb je een uitvoerende functie sociaal cultureel werker 2. Je werkt met jongeren van 10 tot en met 18 jaar en je speelt in op hun behoeften.

 

Ambulant jongerenwerk.
Bezoeken van hangplekken, ontmoetingsplaatsen en drankketen en in gesprek gaan met de jongeren. Signaleren van problemen op hangplekken, ontmoetingsplaatsen en drankketen en bespreekbaar maken. Koppelt terug naar coördinator wat de bevindingen van het ambulante werk zijn.

 

Legt contact met doelgroep en signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities. Op straat en in het jongerencentrum wordt intensief met jongeren gesproken. Via internet worden vaak de eerste contacten met jongeren gelegd door middel van , mails en computer games en andere sociale media profielen sites. Ook gebruiken we dit medium bij het promoten van extra activiteiten.

Bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep in- en extern.

Met de stagiaires en vrijwilligers wordt gekeken naar wat de doelgroep leuk vindt en dit wordt omgezet in een activiteitenprogramma.

Draagt bij aan werving van doelgroep verzorgt publiciteit over het aanbod van de instelling.

Er wordt iedere maand een stukje voor de Nieuwsbrief aangeleverd. Op scholen worden alle programma’s uitgedeeld. Via de website en hyves worden de activiteiten bekend gemaakt en de laatste ontwikkelingen.

 

Activiteiten vormgeven.

Geeft vorm aan de activiteit zodat die aansluit bij de behoeften problemen en ambities van de doelgroep. Verzorgt de programmering van de activiteiten en wie ze gaat uitvoeren.

Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben.

Denk aan educatief aan activiteiten die jongeren motiveert, goed om te gaan met pesten, zinloos geweld, vandalisme enz. Recreatieve activiteiten zijn vooral voetballen, darten, poule tafel, tennis en computeren.

 

Beleid deelnemers bij activiteiten.

In samenwerking met de vrijwilligers en stagiaires worden de activiteiten op een goede manier uitgelegd en begeleid.

 

Organiseren van extra activiteiten.

Cursussen organiseren zoals Streetdance en zelfverdediging.

Informatieavonden met gastdocenten organiseren.

Teambuilding weekend voor vrijwilligers.

Mede organiseren buitenspeeldag en straatvoetbaltoernooi en andere buitenactiviteiten. Koningsdag en Dorpsdag activiteit opzetten Dodenherdenking meelopen met doelgroep erbij. Uitjes met de doelgroep (paintball, karten, lasergame, zwemmen en schaatsen)

Begeleiden van stagiaires.

Je leert stagiaires om te gaan met de doelgroep.

Je leert stagiaires een activiteit te begeleiden.

Je ondersteund stagiaires in hun leerproces die ze van uit hun opleiding hebben opgedragen.

De dag opstarten en het verdelen van de taken.

Evalueren met de stagiaires over de doelgroep.

Feedback geven naar stagiaires en evalueren van opdrachten.

 

Organiseren van extra activiteiten.

Cursussen organiseren zoals Streetdance en zelfverdediging.

Informatieavonden met gastdocenten organiseren.

Teambuilding weekend voor vrijwilligers.

Mede organiseren buitenspeeldag en straatvoetbaltoernooi en andere buitenactiviteiten. Koningsdag en Dorpsdag activiteit opzetten Dodenherdenking meelopen met doelgroep erbij.

Uitjes met de doelgroep (paintball, karten, lasergame, zwemmen en schaatsen)

 

Onderhoud en ruimte.

Draagt zorg voor dat de ruimte altijd netjes uitziet.

Houdt de bar bij.

Draagt zorg dat ruimte altijd netjes wordt achter gelaten en goed wordt afgesloten.

Zorgt voor dat alle materialen in orde zijn.

Kleine reparaties verzorgen.

 

Verricht bijbehorende administratieve taken.

In laten vullen van evaluatieformulieren.

Drempeloverschrijding bijhouden.

Namenlijst deelnemers bijhouden.

Contracten vrijwilligers en stagiaires bijhouden.

Contracten feestjes maken.

Disco rooster bijhouden.

Neemt deel aan gebruikelijk overleg.

Neemt deel aan het teamoverleg.

Organiseert de vrijwilligersvergadering.

Overlegt wekelijks met de coördinator.

Stimuleert en motiveert deelnemers en creëren van een goede sfeer.

Zorgt dat iedereen gemotiveerd meedoet aan de activiteiten.

Bewaakt de sfeer onder de jongeren zodat deze goed blijft.

Gaat waar nodig de dialoog aan met de jongeren om de jongeren te begrijpen maar ook de waarde en normen bij te brengen die binnen het centrum gesteld zijn.

Ziet toe op de naleving van de huisregels.

Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk Datum: 01-06-2024

bottom of page